دسترسی سریع
   
   
  
  

مدیر مرکز:محمد صادق اسمعیلی آبدر

آدرس: : شهربابک - خیابان پاسداران - ساختمان سابق مرکز آموزش ( آموزشگاه ) مجتمع انفورماتیک آتی نگر

34129246

09137644616