دسترسی سریع


دوره های جدید

مقدمه:

نرم افزار مایا با ارائه کلیه امکانات به فراگیران در جهت طراحی انیمیشن خصوصا" با استفاده از اطلاعات مهندسی تاثیر گذار کمک شایانی می کند. این نرم افزار کاستی های نرم افزار 3DS MAX را تیز ندارد که در برخی موارد، از جلب خرسندی کامل کاربران حرفه ای ناتوان می ماند.

هدف دوره:

آموزش انیمیشن سازی حرفه ای

ضوابط و شرایط ورودی ها:

-        گذراندن دوره مبانی کامپیوتر و ویندوز مقدماتی

توانایی های مورد انتظار برای فراگیران در پایان دوره:

-        ساخت انیمیشن های کامپیوتری با نرم افزار MAYA

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |