دسترسی سریع


دوره های جدید

مقدمه:

نرم افزار INDESIGN یک نرم افزار گرافیکی بسیار قدرتمند است. در اصل این نرم افزار یک نرم افزار کاملا" تخصصی گرافیکی است و کاربرد آن در صفحه بندی کتاب، روزنامه و مجله می باشد.

هدف:

-        آشنایی با نرم افزار صفحه بندی کتاب، روزنامه و مجله

ضوابط و شرایط ورودیها:

-        داشتن مدرک دیپلم

-        گذراندن دوره PHOTOSHOP مقدماتی

-        گذراندن دوره IIIUSTRATOR

توانایی های مورد انتظار در پایان دوره:

-        طراحی و صفحه بندی بروشور، کاتالوگ، بولتن، کتاب،نشریه و ...

-        خروجی گرفتن PDF و نشر الکترونیک

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |