دسترسی سریع


دوره های جدید

مقدمه:

نرم افزار گرافیکی3DS MAX برای شبیه سازی احجام و متحرک سازی آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. شبیه سازی یک حجم یا موضوع ، شامل ایجاد هندسی آن در کامیپوتر و تعیین جنسیت یا MATERIAL برای آن است. نرم افزار 3DS MAX امکانات وسیعی برای تعریف منابع نوری برای نور پردازی در خود دارد و دوربین های مجازی آن امکاناتی مشابه یک دوربین واقعی در اختیار کاربر قرار می دهند. متحرک سازی تصاویر با کیفیتی قابل توجه وظیفه انتهایی این نرم افزار است.

هدف دوره:

هدف اصلی ساخت انیمیشن است. انیمیشن گذشته از جنبه هنری و سرگرم کنندگی اش ، می تواند در خدمت بسیاری از صنایع و امور خدماتی قرار گیرد که در آن ها نیاز به شبیه سازی وجود دارد.

ضوابط و شرایط ورودی ها:

-        گذراندن دوره مبانی کامپیوتر و ویندوز مقدماتی

-        داشتن مدرک تحصیلی دیپلم به بالا

توانایی های مورد انتظار در پایان دوره:

-        طراحی احجام و اشیاء سه بعدی

-        نورپردازی به صحنه

-        جنسیت بخشیدن به اشیاء

-        ایجاد انیمیشن

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |