دسترسی سریع


دوره های جدید

مقدمه:

شاید با جرات بتوان گفت گرافیک یکی از عوامل توسعه صنعتی و حتی تکامل هنر است . هنر گرافیک کمک کرده است تا با شناخت تمایلات روحی و رفتاری انسانها، حرکت اقتصادی و صنعتی جامعه جهت رشد را پیدا کند ضمن آنکه تصورات و تجسمات و حتی خاطرات ذهنی انسان از جنبه گرافیکی قوی تر و مهم تر است و هر انسانی ناخودآگاه مایل است ذهن خود را با تصویر پرکند و خاطرات خویش را بصورت تصویری ضبط کند و حتی در ذهن تصورات خویش را به صورت تصویری مجسم نماید. تمامی اینها اهمیت شناخت گرافیک و تاثیر آن در ذهن انسان را نمایان می سازد.

در این راستا افزایش توان تولیدات گرافیکی با کمک سیستم های کامپیوتری و نرم افزارها مهم خواهد بود و نرم افزارهایی نظیر PHOTOSHOP برای کمک به انسان در خلق سریعتر آثار گرافیکی پا به عرصه وجود گذاشته اند.

هدف:

فتوشاپ یک نرم افزار برای خلق آثار و محصولات گرافیکی است که با توجه به توانائی ها و امکانات آن می توان گفت در ردیف اول نرم افزارهای پرکاربرد گرافیکی قرار دارد. هدف این نرم افزار ارائه ابزارهایی است که کاربران با کمک به آنها می توانند سریعتر ، راحت تر و با کیفیت مناسب آثار گرافیکی خویش را خلق کند.

ضوابط و شرایط ورودیها:

-        گذراندن دوره مبانی کامپیوتر و ویندوز مقدماتی

توانایی های مورد انتظار در پایان دوره:

طراحی محصولات گرافیکی و کار با تصاویر با استفاده از نرم افزار

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |