دسترسی سریع


دوره های جدید

مقدمه:

برنامه DELPHI امکانات لازم جهت طراحی نرم افزارهای مختلف و پیاده سازی تمامی خواست های مورد نیاز سازمان ها را دارد. یادگیری برنامه ای با این قابلیت برای تمامی برنامه نویسان امری ضروری است. این نرم افزار در واقع بصری شده دوره پاسکال است.

هدف دوره:

آموزش برنامه نویسی به زبان DELPHI و استفاده از آن در طراحی نرم افزارهای مورد نیاز.

ضوابط و شرایط ورودی ها:

-        گذراندن دوره مبانی و ویندوز مقدماتی

-        گذراندن دوره برنامه نویسی به زبان پاسکال

توانایی های مورد انتظار:

-        کار با محیط DELPHI

-        برنامه نویسی به زبان DELPHI

-        طراحی برنامه های کوچک

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |