دسترسی سریع


دوره های جدید

مقدمه:

افزایش روز افزون استفاده از XML در اینترنت و فناوری های مرتبط با آن ، کسب مهارت و تخصص لازم در این مورد را اجتناب ناپذیر می سازد.

هدف دوره:

تربیت کاردان فنی آشنا با XML و نقش و تاثیر آن بر برنامه های کاربردی وب

ضوابط و شرایط ورودی ها :

-        گذراندن دوره اینترنت

-        گذراندن یک دوره برنامه نویسی

توانایی های مورد انتظار برای فراگیران در پایان دوره:

-        ساخت برنامه های کاربردی وب با XML

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |