دسترسی سریع


دوره های جدید

مقدمه:

امروزه اینترنت بخشی از زندگی تمام افراد را تشکیل می دهد. برنامه نویسی در محیط اینترنت ، از ضروریات محسوب می شود. بانک اطلاعاتی MY SQL یک سیستم بانک اطلاعاتی رابطه ای است که برای ایجاد بانک های اطلاعاتی در محیط اینترنت به کار
می رود. این سیستم بانک اطلاعاتی از سهولت و امنیت ویژه ای برخوردار است.

هدف دوره:

آشنایی با مفهوم بانک اطلاعاتی و کار با آن با استفاده از MY SQL

ضوابط و شرایط ورودی ها:

-        آشنایی با ویندوز

-        گذراندن دورهPHP

توانایی های مورد انتظار برای فراگیران در پایان دوره:

-        طراحی جداول و ارتباط بین آنها

-        ورود داده ها و بازیابی داده ها

-        برنامه نویسی PHP برای بانک اطلاعاتی

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |