دسترسی سریع


دوره های جدید

مقدمه:

نظر به رشد و توسعه روز افزون کامپیوتر و اینترنت، آشنایی افراد با مفهوم وب سایت و شیوه طراحی آن ضروری به نظر می رسد. وجود ابزارهای مناسب و آسان که همگان بتوانند از آن برای برنامه نویسی وب استفاده کنند ضروری است. PHP در کنار MY SQL این امکان را فراهم می کند.

هدف دوره:

آشنایی با اصول برنامه نویسی وب سایت و مفهوم معماری CLIENT/SERVER و اسکریپ های سمت CLIENT وserver و آشنایی با ذخیره و بازیابی داده ها.

ضوابط و شرایط ورودی ها:

-        گذراندن دوره مبانی کامپیوتر و ویندوز مقدماتی

توانایی های مورد انتظار برای فراگیران در پایان دوره:

-        برنامه نویسی صفحات وب با PHP

-        ایجاد بانک اطلاعاتی MY SQL

-        پردازش بانک اطلاعاتی

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |